WORK WITH US

Job Vacancy (Academic & Administration)

For enquiries, please contact:
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Email: bpps@uitm.edu.my

Academic
Tel: +603-5544 3063/3417/3090/3006/
+603-5521 1314
Administration
Tel: +603-5544 3007/3085/3005/3076/
+603-5521 1612


To apply online for Academic & Administration jobs, please visit: https://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/

Contact Us

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

webmedia@uitm.edu.my

Tel: +603-5544 2000
Fax: +603-5544 3999