PENGURUSAN EKSEKUTIF

DefaultGovernancePhoto.jpg


Naib Canselor

vc@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2222 | Faks: 603-5544 2030

ProfRoziah.jpg

Prof. Dr Roziah Mohd Janor

Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

roziahmj@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2233 | Faks: 603-5544 3510

DefaultGovernancePhoto.jpgTimbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar)


Tel: 603-5544 2244 | Faks: 603-5544 3512


ProfNazip.jpg

Prof. Dr Mohd Nazip Suratman

Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

nazip@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2255 | Faks: 603-5544 2070

DatoRahmat.jpg

Prof. Dato’ Dr Rahmat Mohamad

Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri, Komuniti & Alumni)

rahmat363@uitm.edu.my
Tel: 603-5521 1250 | Faks: 603-5521 1451

ProfFozi.jpg

Prof. Dato’ Ts Dr Hj. Mohd Fozi Ali
Timbalan Naib Canselor
(Pembangunan)

mohdfozi@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2299 | Faks: 603-5521 1122

HjNizam.jpg

Tuan Haji Muhamad Nizam Noordin
Pendaftar


nizam545@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2266 | Faks: 603-5544 3001

tnhjmazlan.jpg

Haji Mazlan Hashim
Bendahari


mazlan067@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2277 | Faks: 603-5544 3302

AssocProfDrHaidarDziyauddin.jpg

Prof. Dr Haidar Dziyauddin
Penasihat Undang-undang


haidar@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 3366 | Faks: 603-5544 3480

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

webmedia@uitm.edu.my

Tel: +603-5544 2000
Faks: +603-5544 3999