Latest News

Jalinan Kerjasama Antara Akademia-Industri: UiTM Tandatangani Memorandum Persefahaman Dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Pada 28 Ogos 2023, Kuala Lumpur, Malaysia – Dalam langkah penting ke arah memupuk kerjasama antara akademia dan industri,

Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) hari ini di Institut Latihan DBKL di Kuala Lumpur.

Majlis dihadiri oleh tetamu kehormat termasuk YBhg, Datuk Sr Haji Kamarulzaman bin Mat Salleh, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tuan Khairul Azmir Ahmad, Pemangku Pengetua Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta Pengarah-Pengarah Eksekutif dan Ketua-ketua Jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Profesor Madya Dr. Abdul Rasid Abdul Rahman, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media serta ahli-ahli jawatankuasa yang terdiri daripada kalangan pensyarah dan kakitangan pentadbiran.

Dalam ucapan alu-aluan saya, saya merakamkan penghargaan kepada DBKL atas kesudian bekerjasama dengan UiTM dan mengiktiraf peranan DBKL sebagai agensi penting dalam pentadbiran Kementerian Wilayah. Saya berterima kasih kepada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media atas inisiatif mereka dalam mewujudkan kerjasama industri ini.

MoU itu menandakan kerjasama jangka panjang antara UiTM dan DBKL, yang memberi tumpuan kepada perkongsian pengetahuan dan kepakaran, pembangunan pelajar, institusi penyelidikan, latihan praktikal, simposium, persidangan, kursus pendek dan kerjasama penyelidikan.

Kerjasama ini diyakini dapat menyediakan kedua-dua pihak dengan peluang yang besar untuk pertumbuhan dan pembangunan, terutamanya dalam bidang pengajaran, pembelajaran, perkongsian maklumat, dan aktiviti praktikal. Ini sejajar dengan matlamat perancangan strategik UiTM bagi tahun 2025 dan menekankan kepentingan kerjasama antara institusi pengajian tinggi dan industri.

Saya menegaskan bahawa kerjasama ini akan memberi manfaat kepada UiTM dan DBKL serta memberi impak positif kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kerjasama dijangka menambah nilai, mengukuhkan hubungan, dan membuka jalan bagi inisiatif masa depan yang lebih besar dan lebih dinamik.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kerjasama ini dan berharap Allah SWT akan memberkati dan menyokong hubungan strategik antara UiTM dan DBKL.

Pemeteraian MoU itu menandakan pencapaian penting bagi UiTM dan DBKL, mengukuhkan komitmen mereka untuk meningkatkan pengetahuan, memajukan penyelidikan, dan memupuk kerjasama yang lebih besar antara akademik dan industri. Ia menetapkan peringkat untuk masa depan yang menjanjikan, dipenuhi dengan peluang kerjasama dan pertumbuhan bersama.

 

More News

Contact Us

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000