Latest News

UiTM Menganjurkan Program Orientasi Pustakawan bagi Sekolah Kebangsaan Padang Jawa

Shah Alam, 5 Disember 2023 - Universiti Teknologi MARA Kampus Puncak Perdana melalui Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik (KPPIM) telah berjaya menganjurkan program 'Pemerkasaan Potensi

Pustakawan Pusat Sumber Sekolah' di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa, Shah Alam. Program orientasi ini melibatkan 10 orang pustakawan sekolah yang diberikan pendedahan awal tentang hubungan antara perpustakaan, pustakawan, dan buku. Pendedahan ini bertujuan meningkatkan pemahaman murid terhadap tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pustakawan sekolah.

Aisyah Rizal, Farid Afiq Basri, Muhammad Syafiq Mohd Nasri, dan Nurul Zulaikha Aqilah Abdula Mangsah, mahasiswa-mahasiswi dari program Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan berperanan sebagai fasilitator program. Sepanjang orientasi, pustakawan sekolah diberikan nota yang disediakan oleh fasilitator yang menerangkan fungsi perpustakaan dan peranan pustakawan. Terdapat juga sesi kuiz bagi memantapkan lagi pemahaman.

Sebagai persediaan untuk program orientasi ini, wakil dari Pengajian Sains Maklumat KPPIM telah bekerjasama dengan pihak pentadbiran dan akademik sekolah. Sesi pertemuan dan perbincangan telah banyak membantu dalam memahami keadaan semasa fasiliti sekolah serta persepsi murid terhadap buku dan membaca. Data yang dikumpul memainkan peranan penting dalam membentuk program orientasi, seterusnya memastikan ia menangani keperluan khusus komuniti sekolah. Pendekatan teliti ini menunjukkan komitmen tinggi UiTM dalam membina pengalaman pembelajaran yang berkesan dan berimpak kepada pemegang taruh yang terlibat.

Program orientasi ini berimpak besar kerana ia memberikan pengaruh positif kepada pemegang taruh terlibat. Puan Rashida binti Ahmad, guru dan juga Ketua Pustakawan sekolah telah menyatakan, "Amat memuaskan apabila berpeluang menyaksikan pustakawan kami diberikan pengalaman pembelajaran yang melangkaui buku teks. Mereka kelihatan sungguh bertenaga dan aktif". Salah seorang murid turut memberikan respon positif. Chinta Humayyra Aisyah berkata, "Selepas mengikuti program ini, saya suka menjadi seorang pustakawan! Program ini membuat perpustakaan kelihatan seperti tempat yang seronok, dan saya bangga menjadi sebahagian daripadanya. Saya tidak sabar untuk memberitahu rakan sekelas saya tentang apa yang saya pelajari hari ini!"

Program KPPIM SULAM (Service Learning Malaysia-University for Society) 2023/2024 merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan memperkasa dan berkhidmat kepada masyarakat melalui aktiviti sukarelawan. Siswazah diberi peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka secara praktikal dan melihat bagaimana ilmu yang diperolehi mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Aktiviti sebegini bukan sahaja membawa dampak positif kepada komuniti, malah menyokong aspirasi Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals Empat dan Sebelas iaitu Pendidikan Berkualiti serta Bandar dan Masyarakat Mampan. Ia juga turut mendukung aspirasi Kerajaan untuk membentuk Masyarakat Madani.

Contact Us

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000