E-Aduan

Mengenai E-Aduan
e-Aduan ialah sebuah Sistem Maklum Balas Pelanggan. Ianya dibangunkan untuk menyediakan saluran kepada pelanggan untuk menyatakan aduan mereka mengenai perkara berkaitan UiTM.

Terdapat 3 sistem yang boleh digunakan:

e-Aduan UiTM

e-Aduan UiTM 
Laman web: (http://aduan.uitm.edu.my)   
Digunakan untuk aduan umum mengenai UiTM.

e-Aduan Fasiliti

e-Aduan Fasiliti (https://fms.uitm.edu.my/)
Digunakan untuk aduan berkaitan fasiliti di dalam UiTM – elektrikal, mekanikal, telekomunikasi, awam, landskap, infrastruktur dan pengurusan acara.

e-Aduan ICT

e-Aduan ICT (http://units.uitm.edu.my)
digunakan untuk aduan ICT.

Ketiga-tiga sistem ini diharap dapat membantu UiTM untuk menangani aduan pelanggan dengan lebih berkesan.

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000