Falsafah dan Objektif

Image
FALSAFAH KAMI
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.
OBJEKTIF KAMI
  • Memperluas akses pendidikan tinggi
  • Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
  • Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negaradan kemakmuran global
  • Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
  • Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
  • Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
  • Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
  • Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
  • Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
  • Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi
Image

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000