UNIVERSITI TERKEMUKA DUNIA

UiTM meletakkan sasaran menjadi sebuah universiti terkemuka dunia menjelang 2025

Universiti Terkemuka Dunia

Falsafah

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara

Misi

Menjuarai pembangunan bumiputera profesional menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak

Visi
Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan

Universiti Terkemuka Dunia

+Image

Nilai i-DART

+Image

Nilai ESI

+Image

Pelan Strategik UiTM 2025

Image

Hubungi Kami

Bahagian Transformasi Universiti,
Aras 5, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Tel : +603-5544 2525/ 2073/ 2074/ 2083
Fax : +603-55442070

Emel: btu@uitm.edu.my
Laman Web: https://btu.uitm.edu.my/

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000