Penafian & Hak Cipta

Penafian & Hak Cipta

Notis Penafian

Maklumat yang terkandung di sini adalah untuk maklumat dan pendidikan semata-mata. Semua maklumat yang dipaparkan dalam talian oleh UiTM tertakluk kepada perubahan tanpa notis. UiTM tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kerosakan akibat capaian kepada sumber-sumber internet atau penggunaan maklumat yang terkandung di dalamnya. Pelbagai usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan maklumat yang dikemukakan sebagai fakta. Walau bagaimanapun kesilapan mungkin wujud. Pengguna mesti menyemak fakta-fakta apabila ingin menggunakannya dalam aplikasi lain.

Hak Cipta dan Lesen

  1. Pencipta laman web perlu memasukkan tanda hak cipta apabila mereka membangunkannya.
  2. Pengguna laman web tidak boleh melanggar hak cipta laman web yang mereka sedang gunakan.
  3. Pencipta laman web bertanggungjawab mematuhi semua undang-undang hak cipta yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada peraturan yang digariskan oleh Jabatan Infostruktur dalam Garis Panduan Penggunaan ICT UiTM.
  4. Semua laman web perlu mematuhi undang-undang hak cipta dan menghormati harta intelek pihak lain.

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000