Pengurusan Eksekutif

DatukProfRozi.jpg

Prof. Datuk Dr Hajah Roziah Mohd Janor
Naib Canselor

vc@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2222 | Faks: 603-5544 2030

DatinDrSuzana.jpg

Prof. Datin Dr Suzana Sulaiman

Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

suzana1110@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2233 | Faks: 603-5544 3510

ProfSazili.png

Prof. Dr. Mohd Sazili Shahibi

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar)

mohdsazili@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2244 | Faks: 603-5544 3512


ProfNorazah.jpg

Prof. Ts. Dr Norazah Abd Rahman

Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

noraz695@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2255 | Faks: 603-5544 2070

DrHariri.jpg

Prof. Dr Mohamad Hariri Abdullah

Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri, Komuniti & Alumni)

mhariri@uitm.edu.my
Tel: 603-5521 1250 | Faks: 603-5521 1451

DefaultGovernancePhoto.jpg


Timbalan Naib Canselor
(Pembangunan)


Tel: 603-5544 2299 | Faks: 603-5521 1122

HjNizam.jpg

Tuan Haji Muhamad Nizam Noordin
Pendaftar


nizam545@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 2266 | Faks: 603-5544 3001

DefaultGovernancePhoto.jpg


BendahariTel: 603-5544 2277 | Faks: 603-5544 3302

AssocProfDrHaidarDziyauddin.jpg

Prof. Dr Haidar Dziyauddin
Penasihat Undang-undang


haidar@uitm.edu.my
Tel: 603-5544 3366 | Faks: 603-5544 3480

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000